fbpx

Polityka Prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4mom.pl Joanna Maślak, Al. Wojska Polskiego 40/8, 80-268 Gdańsk.
2. Cel przetwarzania danych osobowych
2.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług lub sprzedaży produktów przez Administratora. Ten cel obejmuje również przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora.
2.2. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych.
2.3. Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być także przetwarzane do celów marketingowych, w tym profilowania, także w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez 4mom.pl oraz naszych zaufanych partnerów.
2.4. Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora.
3. Okres przechowywania danych osobowych
3.1. W odniesieniu do usług Administratora Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
3.2. W odniesieniu do sprzedaży produktów lub rozpatrywania reklamacji lub innych Twoich roszczeń Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży lub rozpatrzenia reklamacji oraz, po tym okresie, wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
3.3. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
3.4. Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisów Administratora do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Administratora.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
4.1. W odniesieniu do świadczenia usługi i sprzedaży produktów oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
4.2. W przypadku, jeżeli w celu świadczenia usługi lub sprzedaży produktów potrzebujemy przetwarzać Twoje dane, to podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda. Jednak jest ona konieczna w przypadku zarejestrowania się jako użytkownik Serwisu.
4.3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.
4.4. Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi oraz w niektórych przypadkach rozpatrywania reklamacji, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Administratora np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji produktów Administratora.
5. Wymóg podania danych
5.1. Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży produktów oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji sprzedaży czy rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.
5.2. W przypadku konkursów – podanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu. W razie niepodania tych danych nie jest możliwy udział w konkursie.
5.3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze strony internetowej i innych funkcjonalności, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
5.4. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
6. Odbiorcy danych osobowych
6.1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym , dostawcom zamówień – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
6.2. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
7. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem:sklep@4mom.pl lub korespondencyjnie:
4mom.pl, Al. Wojska Polskiego 40 m 8; 80-268 Gdańsk.